VNPT kỳ vọng có thể xây dựng nên nền tảng nông nghiệp số quốc gia

VNPT kỳ vọng có thể xây dựng nên nền tảng nông nghiệp số quốc gia

Tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm đã có tham luận với Chính phủ về "Hệ sinh thái Nông nghiệp số".

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ