Thách thức trong phát triển kinh tế số

Thứ hai, 15/05/2023 - 15:52

Kinh tế số được xem là một trong những động lực tăng trưởng trong những thập niên tới của Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP, đến năm 2030, tỷ trọng này là 30%. Để đạt được mục tiêu này, chuyển đổi số trong doanh nghiệp (DN) là một trong những giải pháp trọng tâm. Đồng thời, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy kinh tế số, thu hút các DN FDI có tiềm lực đầu tư vào kinh tế số.

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ