Muốn phổ cập chữ ký số cá nhân cần có chính sách "kích cầu"

Thứ hai, 15/05/2023 - 10:10

 

Các chuyên gia đều thống nhất rằng, để đưa chữ ký số đến toàn dân, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Một điểm mấu chốt là các chính sách "kích cầu", thúc đẩy những dịch vụ cần đến chữ ký số cá nhân.

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ