VTC Intecom tham dự Hội thảo về bản quyền game giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Thứ hai, 02/10/2023 - 09:27

Ngày 21/09/2023, Công ty VTC Intecom tham dự Hội thảo trao đổi hợp tác bản quyền lĩnh vực game giữa Hàn Quốc và Việt Nam do Văn phòng Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc (KCOPA) tại Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức.

20231002-A-2.jpg
 
Ngày 21/09/2023, Công ty VTC Intecom tham dự Hội thảo trao đổi hợp tác bản quyền lĩnh vực game giữa Hàn Quốc và Việt Nam do Văn phòng Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc (KCOPA) tại Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức.
 
Tại Hội thảo, ông Trần Phương Huy - Giám đốc VTC Intecom đã trình bày tham luận: Vi phạm bản quyền game trên không gian số tại Việt Nam, những vấn đề đang diễn ra và đưa ra giải pháp của doanh nghiệp để bảo vệ chính mình cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức quốc tế trong đó có KCOPA để đảm bảo một sự minh bạch, tuân thủ bản quyền trên không gian số trong lĩnh vực game tại Việt Nam.
Ngoài ra, các bên đã tiến hành thảo luận phương án hợp tác và thúc đẩy sử dụng hợp pháp các sản phẩm nội dung game giữa hai quốc gia và phương án đối phó với các khó khăn về bản quyền giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty VTC cũng như các đơn vị thành viên đã hợp tác rất tốt với doanh nghiệp nội dung số của Hàn Quốc, nhiều sản phẩm của doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đơm hoa kết trái tại thị trường Việt Nam. Việc tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ, tìm ra những giải pháp phù hợp trong vấn đề bản quyền Game sẽ giúp nâng cao hiệu qủa hợp tác giữa các bên.
Theo VTC Intecom

Theo VTC Intecom

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ