VTC hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

Thứ năm, 21/07/2022 - 14:29

Ngày 11/7/2022,Công đoàn ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam đã ra công văn số 461/CĐTTTT-TG-NC về việc Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Trong đó, thông báo và khuyến khích công đoàn viên, người lao động trong ngành TTTT tham gia Cuộc thi.

20220721-A-1.jpg
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022. Với các nội dung thi gồm: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử; Các lãnh tụ Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào qua các thời kỳ; những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào; Các thành tựu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai nước đã đạt được; Các khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ; giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với các địa phương của Lào; Giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào…

Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi.

Thông qua Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Cuộc thi cũng nhằm thông tin rộng rãi, có sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Ban Tổ chức hướng dẫn cách thức tham gia Cuộc thi TẠI ĐÂY
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ