VNPT-IT quyết tâm thực hiện sứ mệnh chuyển đổi Số

Thứ sáu, 04/09/2020 - 15:51

Sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội; trở thành nền tảng, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi số; là động lực phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

20200904-Nam-5.png
Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; định hướng và đặt mục tiêu cụ thể cho chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, kinh tế số, được cụ thể hóa qua những Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Bộ Chính trị, của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
 
Bắt kịp xu hướng trên, Tập đoàn VNPT đã xây dựng chiến lược VNPT4.0 với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số, trung tâm số của khu vực, có vai trò chủ lực, dẫn dắt trong chuyển đổi số của quốc gia. Chiến lược VNPT4.0 được phân rã và triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.
 
Để thực hiện thành công chiến lược, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, VNPT đã và đang ứng dụng, tích hợp công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực, đổi mới hoạt động, cách tổ chức vận hành, tạo ra giá trị mới và mang lại lợi ích cho khách hàng, đây chính là thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp tại VNPT. 
 
Về hiện trạng thực hiện chuyển đổi số tại VNPT, trước tiên về thực hiện các dự án chuyển đổi số nội bộ, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty VNPT-IT đã cùng với các đơn vị nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại VNPT, tập trung, đồng bộ hóa các hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh thống nhất cho toàn bộ 63 tỉnh thành phố, triển khai ứng dụng di động cho các đối tượng tác nghiệp trực tiếp với khách hàng (cả kỹ thuật và kinh doanh) với hầu hết các quy trình nghiệp vụ được số hóa. Đẩy mạnh số hóa thanh toán dòng tiền, tích hợp VNPT Pay, ví VNPT Pay; Tạo trải nghiệm khách hàng đồng nhất qua MyVNPT là App cho phép khách hàng có thể tự phục vụ (self-care) và trải nghiệm cả dịch vụ không dây và có dây của VNPT.Tối ưu nghiệp vụ và triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực Kế toán tài chính, Quản lý đầu tư mua sắm, Quản lý tài sản, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị rủi ro, Văn phòng điện tử tập trung toàn Tập đoàn.
 
Về việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện chuyển đổi số, VNPT đã triển khai thành công Trục liên thông văn bản quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia, giai đoạn 1 của Hệ thống thông tin báo cáo và Trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Bên cạnh đó, VNPT -  đơn vị được giao phát triển và triển khai nhiều hệ thống nền tảng của Chính phủ điện tử như: Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Các hệ thống trục liên thông tích hợp và chia sẻ Quốc gia (NGSP) và trục liên thông tích hợp chia sẻ của các Bộ ngành, địa phương (LGSP); Hệ thống định danh và xác thực điện tử, ...
 
Tham gia chuyển đổi số tại các địa phương và doanh nghiệp, VNPT đã triển khai, cung cấp nhiều dịch vụ CNTT cho các bộ, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, góp phần thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị này.
 
Giải pháp chính phủ điện tử triển khai tại 51/63 tỉnh/thành phố và bước đầu triển khai tại thị trường nước ngoài như Lào, Campuchia, Myanmar; Giải pháp VNPT HIS triển khai, sử dụng tại hơn 7.300 cơ sở y tế trên toàn quốc. Giải pháp vnEdu được sử dụng tại hơn 18.000 trường, cung cấp 4,5 triệu sổ liên lạc điện tử, hơn 9,4 triệu hồ sơ học sinh và 650.000 giáo viên tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Gần 30 tỉnh/thành phố hợp tác, triển khai sử dụng giải pháp Du lịch thông minh của VNPT; Hỗ trợ 20 UBND tỉnh/thành phố trong việc khảo sát, tư vấn xây dựng đề án đô thị thông minh và triển khai Trung tâm điều hành thông minh IOC; Hợp tác, tư vấn, hỗ trợ nhiều ngành, Tập đoàn kinh tế trong quá trình triển khai chuyển đổi số như EVN, TKV, VICEM, ACV, VNPost, VietnamAirline...; Cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới, công nghệ 4.0 eKYC, eContract, nhận dạng và xác thực sinh trắc học cho khối tài chính, ngân hàng MB, VCB, SHB...
 
Từ định hướng chiến lược VNPT4.0, với vai trò là đơn vị chủ lực trong thực hiện chuyển đổi số tại VNPT, Đảng bộ Công ty VNPT-IT đã đề ra chương trình hành động thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chính; tất cả các nhiệm vụ, giải pháp đều được Đảng bộ Công ty thành lập Ban chỉ đạo và ban hành nghị quyết thực hiện.
 
Để thực hiện thành công chương trình hành động, trong thời gian tới, Đảng bộ VNPT-IT  thống nhất hiện thực hóa các nghị quyết chuyên đề và đưa  chúng đi vào cuộc sống. Theo đó,  Đảng bộ Công ty quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
P.V (Vnmedia)

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ