UBND TP Cần Thơ ban hành quy chế quy định thành phần phóng viên khi tham dự họp báo

Thứ tư, 10/04/2024 - 11:13

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quy chế quy định lãnh đạo cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên khi tham dự họp báo phải đúng thành phần được mời.


Phiên họp thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2024. Ảnh minh họa

Phiên họp thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2024. Ảnh minh họa

Ngày 5/4 ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức họp báo của UBND TP Cần Thơ".

Theo đó, UBND TP sẽ tổ chức họp báo định kỳ (1 quý 1 lần) và đột xuất (khi có chuyên đề, sự kiện, sự việc quan trọng theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP).

Các cơ quan, đơn vị được mời tham dự họp báo gồm: Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy Ban MTTQ TP Cần Thơ…; đại diện lãnh đạo, người phát ngôn của sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện liên quan; đại diện lãnh đạo của các cơ quan báo chí địa phương; lãnh đạo Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương và địa phương khác hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố.

Quy chế quy định cơ quan, văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú khi tham dự họp báo phải đúng thành phần được mời; trang phục, tác phong lịch sự và gửi câu hỏi về Sở Thông tin và Truyền thông trước thời gian diễn ra họp báo ít nhất 3 ngày. Nếu phóng viên, nhà báo khi đặt câu hỏi bổ sung tại cuộc họp báo phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, đúng trọng tâm và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đang công tác.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất nội dung họp báo (thành phần, nội dung tài liệu thông tin, dự thảo phát biểu kết luận của chủ tọa tại buổi hợp báo); chọn lọc, tổng hợp câu hỏi báo chí quan tâm trình UBND TP xem xét.

Đồng thời, sở cũng tổng hợp thông tin, tài liệu họp báo gửi đại biểu, phóng viên; phối hợp với công an thành phố kiểm soát, không để người không phận sự tham dự họp báo; báo cáo kết quả sau khi kết thúc họp báo.


Vũ Phong (congluan.vn)

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ