UBND huyện Châu Thành và VNPT Trà Vinh ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Thứ năm, 04/07/2024 - 09:36

Mới đây, ngày 02/7, tại huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh), đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2028, định hướng đến năm 2030 giữa UBND huyện Châu Thành và VNPT tại địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND huyện Châu Thành và VNPT tại địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm phát huy thế mạnh là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, VNPT Trà Vinh ưu tiên triển khai các sản phẩm công nghệ thông tin theo mô hình chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần đưa huyện Châu Thành trở thành một trong những địa phương đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh.

UBND huyện Châu Thành và VNPT Trà Vinh ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số- Ảnh 1.

Lãnh đạo hai bên cùng ký Thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hồ Thanh Cao, Giám đốc VNPT Trà Vinh nhấn mạnh về 06 nguyên tắc hợp tác, đó là Thỏa thuận hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi bên và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên; Nội dung hợp tác được triển khai thống nhất, thông suốt từ UBND huyện Châu Thành, VNPT Trà Vinh đến các cấp, ngành, đơn vị trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức của mỗi bên. Mỗi bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác; Kế thừa và sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện có của huyện.

Các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ được cụ thể hóa cho từng nhiệm vụ bằng kế hoạch, phương án triển khai, quy định trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên. Thỏa thuận hợp tác không có bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý và cũng không ràng buộc hợp đồng giữa UBND huyện Châu Thành và VNPT Trà Vinh. Hai bên được phép tham gia thỏa thuận với bên thứ ba trong các hoạt động và hợp tác. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin (định kỳ hoặc đột xuất), đánh giá, rút kinh nghiệm về các nội dung hợp tác trước khi triển khai mở rộng phạm vi, quy mô hợp tác.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo 02 bên đã thống nhất về trách nhiệm, đồng thời, đề ra một số giải pháp thực hiện từ nay đến ngày 31/12/2028 như Thỏa thuận đề ra.

04 nội dung Thỏa thuận hợp tác được UBND huyện Châu Thành và VNPT Trà Vinh đi đến thống nhất bao gồm Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số huyện Châu Thành; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng số và phát triển đô thị thông minh;Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

PV

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ