Nhận diện các dạng ''báo hóa'' và ''tư nhân hóa'' báo chí

Thứ hai, 01/08/2022 - 15:59

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT quyết định về việc ban hành tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

20220801-A-3.jpg
Để nhận diện các dạng ''báo hóa'' và ''tư nhân hóa'' báo chí. Ảnh minh họa
 
Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, thời gian qua, xuất hiện tình trạng nhiều cơ quan tạp chí có xu hướng tác nghiệp, xuất bản tin tức theo hướng gây hiểu nhầm là báo. Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, dẫn nguồn, thậm chí cử nhân viên đi tác nghiệp, tự sản xuất tin, bài gây hiểu lầm là báo điện tử.
Ngoài ra, một số trang mạng xã hội có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin với danh nghĩa người dùng mạng xã hội nhưng thực chất được sản xuất, sao chép như tác phẩm báo chí gây hiểu lầm là báo điện tử.
 
Một số cơ quan báo chí trong quá trình liên kết đã giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh, liên kết theo hướng người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan báo chí không thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm, buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền quản lý, điều hành, kiểm soát nội dung liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích.
 
Tất cả thực trạng trên dẫn tới tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.
 
Bộ tiêu chí nhận diện các dạng “báo hóa” và “tư nhân hóa” báo chí được ban hành sẽ giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng, tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại.
 
Các tiêu chí nhận diện được chỉ dẫn cụ thể, chi tiết về hình thức, nội dung, hoạt động tác nghiệp, kỹ thuật, nhân sự, cơ cấu tổ chức… của những loại tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có biểu hiện “báo hóa” cũng như những biểu hiện “tư nhân hóa” trong hoạt động liên kết báo chí đối với báo, tạp chí điện tử; phát thanh, truyền hình.
 

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ