Giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2023

Thứ tư, 09/08/2023 - 09:51

Chiều 8-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2023. Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ; Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam dự, chủ trì hội nghị.

20230809-A-5.jpg
 Quang cảnh hội nghị.
 
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà xuất bản đã thực hiện xuất bản 14.968 cuốn với 176.830.566 bản (giảm 28,8% về cuốn và giảm 51% về bản).
 
Trong đó, xuất bản phẩm dạng sách in đạt 13.380 cuốn với 163.888.479 bản (giảm 30,5% về cuốn và giảm 53,9%); xuất bản phẩm dạng điện tử đạt 1.111 xuất bản phẩm (giảm 2,8%); xuất bản phẩm khác dạng đĩa CD, DVD, bản đồ, bưu ảnh, lịch các loại đạt 477 xuất bản phẩm với 12.942.087 bản (giảm 24,9% về số xuất bản phẩm và tăng 115% về bản). 
 
Theo ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, ngành xuất bản các nước trên thế giới cũng có giảm số lượng nhưng ở nước ta là giảm sâu, đột biến, cần phải có biện pháp ngăn đà giảm. 
 
20230809-A-6.jpg
 
 Đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu.
Về nội dung xuất bản phẩm, nhiều xuất bản phẩm có nội dung tốt, có giá trị nhân văn, mang tính thời sự, hấp dẫn về hình thức được xuất bản, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc ở tất cả loại sách. Đặc biệt, một số ấn phẩm tiêu biểu, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” bằng 7 ngoại ngữ; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà xuất bản đã chủ động phối hợp với bộ ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thành công Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai trên toàn quốc. Nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Quân đội nhân dân đã tích cực tạo hiệu ứng, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 
 
Sách về chủ đề lịch sử, nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội được các nhà xuất bản quan tâm, đầu tư, xuất bản. Một số cuốn tiêu biểu như: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”; “Người thầy”... 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, Hội nghị cũng phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Số lượng xuất bản phẩm vi phạm nội dung tuy giảm so với các năm, song cơ quan quản lý nhà nước phải xử lý 10 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung với các hình thức: Yêu cầu sửa chữa lỗi sai 3 xuất bản phẩm; yêu cầu thẩm định nội dung 7 xuất bản phẩm. Vẫn xuất hiện sách có nội dung chính trị, tư tưởng không phù hợp, vi phạm quy định về thuần phong, mỹ tục, vi phạm bản quyền, nội dung chưa được kiểm chứng; một số nhà xuất bản chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm xuất bản, trong đó có đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên, nhà xuất bản... 
 
20230809-A-7.jpg
Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu.
Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các nhà xuất bản, ngành xuất bản đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới.
 
Đó là: Tập trung xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hoạt động để phù hợp trong bối cảnh thời đại 4.0; chú trọng việc hợp tác quốc tế, giao dịch bản quyền và xuất khẩu nội dung sách thông qua các nền tảng đa phương tiện; tiếp tục quán triệt triển khai Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28-2-2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; quản lý nội dung xuất bản phẩm, hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành; xây dựng, triển khai chiến lược phát triển nhà xuất bản, chuyển đổi số xuất bản; tập trung đánh giá, tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp đối với xuất bản phẩm thuộc đề án, dự án của Đảng, Nhà nước; tập trung nỗ lực hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.
 
Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG (qdnd.vn)

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ