Cho đến nay, mạng 4G Viettel vẫn là mạng 4G có chất lượng tốt nhất Việt Nam và tương đương mạng 4G của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Thứ năm, 19/03/2020 - 09:09

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ