Bưu điện Việt Nam sẵn sàng các điều kiện chi trả gộp lương hưu tháng 1 và 2 trong dịp Tết Quý Mão 2023

Thứ ba, 27/12/2022 - 09:23

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ban hành văn bản số 5478/BĐVN-TCBC về việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 01 và tháng 02/2023 vào kỳ chi trả của tháng 01/2023.

20221227-A-6.jpg
Vietnam Post nỗ lực hết mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời cho người hưởng chế độ
 
Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện. Cụ thể, Bưu điện sẽ chi trả tiền tại qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ BHXH chậm nhất là ngày hôm sau. Thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi, chỉ có khác là người hưởng được nhận luôn tiền chế độ của cả 2 tháng trong một kì chi trả.
 
Đối với các đối tượng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thì vẫn theo như quy định trước đây như: mang theo thẻ chi trả và giấy ủy quyền (trường hợp người nhận được người hưởng ủy quyền lĩnh thay).
 
Bưu điện các tỉnh/thành phố sẽ chủ động phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2023 phù hợp với các chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố, các yêu cầu của cơ quan BHXH và hướng dẫn của Tổng công ty.
 
Tại các địa phương, trước kì chi trả, Vietnam Post sẽ chủ động thực hiện nhiều hình thức để truyền thông, thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi trong kỳ chi trả về địa điểm, thời gian chi trả (nếu có).
 
Vietnam Post sẽ chuẩn bị các điều kiện để công tác chi trả lương hưu trong kỳ chi trả tháng 1 năm 2023 được diễn ra an toàn, thuận lợi, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm trong suốt quá trình chi trả.
 
Với kinh nghiệm của các lần chi trả lương hưu và các chính sách an sinh xã hội trong thời gian vừa qua, cùng với sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng, Vietnam Post sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời cho người hưởng chế độ.
 
P.V (nguồn: vnpost.vn)

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ