Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

Báo chí

Cục Báo chí tổ chức khai giảng khóa đào tạo về nền tảng kỹ thuật cho kinh doanh số

Cục Báo chí tổ chức khai giảng khóa đào tạo về nền tảng kỹ thuật cho kinh doanh số

(30/10/2023)

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Công ty Google khai giảng khóa đào tạo Chuyển đổi số báo chí, chuyên đề "Nền tảng kỹ thuật cho kinh doanh số" cho các cơ quan báo chí.

Sở TT&TT Thanh Hoá phản ánh hiện tượng

Sở TT&TT Thanh Hoá phản ánh hiện tượng "báo hoá" của tạp chí về môi trường

(15/09/2023)

Sở TT&TT Thanh Hóa đã có văn bản gửi tới Bộ TT&TT về việc một số tạp chí khoa học và chuyên ngành cấp giấy giới thiệu cử phóng viên về tìm hiểu thông tin tại địa phương không đúng tôn chỉ, mục đích.

Bộ TT&TT sẽ công khai danh sách người phát ngôn của các bộ, ngành, địa phương

Bộ TT&TT sẽ công khai danh sách người phát ngôn của các bộ, ngành, địa phương

(09/08/2023)

Bộ TT&TT đã thống kê được 12.542 người phát ngôn từ cấp xã, phường, thị trấn cho đến cấp Trung ương. Cục Báo chí đã tổng hợp 1.040 đầu mối và cung cấp thông tin cho báo chí.

Thủ tướng Chính phủ: Bố trí nhân sự, ngân sách làm công tác truyền thông chính sách

Thủ tướng Chính phủ: Bố trí nhân sự, ngân sách làm công tác truyền thông chính sách

(23/03/2023)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông. Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện công tác truyền thông chính sách.

Nhân văn, chính xác, khách quan là giá trị cốt lõi của báo chí

Nhân văn, chính xác, khách quan là giá trị cốt lõi của báo chí

(27/12/2022)
Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm, tính nhân văn, chính xác, khách quan là giá trị cốt lõi và là lý do tồn tại của báo chí. Một nền báo chí nhân văn sẽ có sức mạnh bảo vệ, phát huy giá trị tốt đẹp của xã hội.