Tags: VNPost

Bưu điện Việt Nam tuyên dương 10 Bí thư Đoàn tiêu biểu

Bưu điện Việt Nam tuyên dương 10 Bí thư Đoàn tiêu biểu

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/03/2024, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn (26/03/1931 – 26/03/2024) và Tuyên dương 10 Bí thư Đoàn tiêu biểu năm 2023.