Tags: Tập đoàn Viettel

Viettel giữ vững vị thế công ty công nghệ thông tin-viễn thông uy tín nhất

Viettel giữ vững vị thế công ty công nghệ thông tin-viễn thông uy tín nhất

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) là doanh nghiệp quân đội tiên phong trong thực thi chiến lược quốc gia về lĩnh vực viễn thông-công nghệ thông tin và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Năm 2023, Viettel tiếp tục được vinh danh là doanh nghiệp số 1 trong bảng xếp hạng Công ty công nghệ thông tin-viễn thông uy tín.