Tags: hạ tầng số

Vietnam Security Summit 2024: Loạt giải pháp bảo mật ấn tượng của CMC Telecom

Vietnam Security Summit 2024: Loạt giải pháp bảo mật ấn tượng của CMC Telecom

Hệ sinh thái dịch vụ bảo mật cho hạ tầng số và Cloud của CMC Telecom gây chú ý tại Hội thảo về an toàn, bảo mật lớn nhất hàng đầu Việt Nam “Vietnam Security Summit 2024”.