Vietnam Security Summit 2024: Loạt giải pháp bảo mật ấn tượng của CMC Telecom

Vietnam Security Summit 2024: Loạt giải pháp bảo mật ấn tượng của CMC Telecom

Hệ sinh thái dịch vụ bảo mật cho hạ tầng số và Cloud của CMC Telecom gây chú ý tại Hội thảo về an toàn, bảo mật lớn nhất hàng đầu Việt Nam “Vietnam Security Summit 2024”.

VNPT ký kết với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình

VNPT ký kết với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình

Ngày 23/04/2024, tại Hội trường trụ sở Viễn thông Ninh Bình, diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VNPT tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình.

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ