12 mùa hoa của Hà Nội lên tem bưu chính

12 mùa hoa của Hà Nội lên tem bưu chính

Bộ đầu tiên trong chuỗi 4 bộ tem bưu chính "Hà Nội 12 mùa hoa" được Bộ TT&TT phát hành ngày 26/4, gồm 3 mẫu và 1 blốc tem thể hiện hình ảnh 3 loài hoa đào, ban và sưa trắng của mùa xuân.

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ