Bộ tem kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được phát hành ngày 5/5

Bộ tem kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được phát hành ngày 5/5

Bộ tem bưu chính ‘Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024)’ gồm 4 mẫu, được thiết kế tạo sự liên hoàn nhằm thể hiện từ quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng của Điện Biên Phủ nói riêng và đất nước nói chung.

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ