Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26/05/2022

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020 – 2025

25/04/2022 11:10 SA
20220425-A-7.jpg
Chương trình Hội nghị lần này sẽ thông qua các nội dung sau: Báo cáo sơ kết công tác quí I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2022; Thông qua nghị quyết chuyên đề (số 3) về Phát triển văn hóa doanh nghiệp VTC phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2020 -2025; Công khai các khoản thu chi tài chính đảng năm 2021; Thông qua qui chế quản lý và sử dụng tài chính của Đảng ủy Tổng công ty.

Trong đó, nội dung quan trọng của hội nghị lần này là Thông qua nghị quyết chuyên đề (số 3) về Phát triển văn hóa doanh nghiệp VTC phù hợp với Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021 -2025. Đây là một việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay với những điều kiện & hoàn cảnh đã có nhiều thay đổi so với trước đây, đó là Tổng Công ty VTC ở lại Bộ TT&TT, Bộ TT&TT phê duyệt Chiến lược phát triển Tổng công ty VTC đến năm 2025, cũng như bước sang năm 2023 Tổng công ty kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và phát triển.

Với mục tiêu tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa và truyền thống VTC đã tạo dựng trong suốt hơn 34 năm qua, gắn liền với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của VTC; tôn trọng, phát huy những nét văn hóa riêng của từng đơn vị một cách hài hòa nhằm phát triển VHDN theo hướng “ONE VTC”; đồng thời thông qua hoạt động tuyên truyền về Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, tạo sự thống nhất cao trong suy nghĩ và hành động vì mục tiêu chung, quyết tâm thực hiện thành công chiến lược.