Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25/04/2024

Hội sách trực tuyến quốc gia 2020: Đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dân vùng sâu, vùng xa

10/06/2020 13:47 CH
20200610-Nam-4.jpg
Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 giới thiệu và đưa đến bạn đọc hàng chục nghìn cuốn sách mới, hấp dẫn.
 
Đưa sách đến bn đọc mi vùng min
 
Do nh hưởng ca dch Covid-19, đồng thi mong mun đẩy mnh kinh tế s trong lĩnh vc xut bn, t ngày 19-4, B Thông tin và Truyn thông t chc Hi sách trc tuyến quc gia, vi s tham gia vn hành ca Cc Xut bn, In và Phát hành, Nhà Xut bn Thông tin và Truyn thông, Cc Tin hc hóa, Tng Công ty V&V - Vitranet24, Tp đoàn Công ngh CMC, Tng công ty Bưu đin Vit Nam (VNPost).
 
Vi s tham gia ca gn 50 đơn v xut bn và phát hành trên c nước, cung cp trên 10.000 tên sách thuc nhiu th loi, lĩnh vc, ưu đãi 25% giá bìa sách và h tr vn chuyn sách min phí, Hi sách trc tuyến quc gia 2020 đã thu hút được hàng trăm nghìn người tham quan, hàng triu lượt xem, hàng chc nghìn cun sách được đưa đến bn đọc khp mi min đất nước.
 
Cc trưởng Cc Xut bn, In và Phát hành Nguyn Nguyên cho biết, thng kê sau mt tháng din ra Hi sách trc tuyến quc gia khiến Ban t chc rt bt ng và vui mng, khi 51% độc gi mua sách là t các địa phương ngoài Hà Ni và thành ph H Chí Minh. Đặc bit, rt nhiu đơn sách đãđến vi độc gi vùng sâu, vùng xa, min núi, hi đảo. Đây làđim ưu vit ca hi sách trc tuyến, bi đãđáp ng được nhu cu ca bn đọc nhng địa phương thiếu sách, ngun sách chưa đa dng, khó có cơ hi tiếp cn sách hay, sách chính thng như các thành ph ln.
 
Mt tín hiu tích cc na là, phn ln đơn sách được độc giđặt mua thuc mng chính tr, khoa hc, k thut, kinh tế. Nhng b sách, cun sách được độc gi mua nhiu là: "Du n Vit Nam trên Bin Đông", "C hc tinh hoa", "Đại Vit s ký toàn thư", "Quc văn giáo khoa thư", "Đức Thánh Trn", "An ninh môi trường và hòa bình Bin Đông", "Gii thiu v bin, đảo Vit Nam", "Lược s loài người", "Chiến thut qun lý thi gian", "Thiết kếđin t tiên tiến"...
 
Ông Đàm Quc Cường, Trưởng phòng Phát hành, Nhà Xut bn Thông tin và Truyn thông chia s: "Doanh thu t Hi sách trc tuyến quc gia ca nhà xut bn cao hơn doanh thu t hi sách hng năm. Đặc bit, hàng nghìn cun sách thuc các lĩnh vc công ngh thông tin, chính tr, lch s, ch quyn bin, đảo ca đơn vđãđược đặt mua và vn chuyn ti độc gi. Điu này cho thy sách thuc các lĩnh vc này được quan tâm và cn thiết, nhưng trước đây độc gi chưa có cơ hi thun li để tiếp cn".
 
Trong giai đon cui, Ban t chc và các đơn v xut bn, phát hành đãđưa thêm hàng nghìn tên sách hay, sách mi ti độc giđể tăng s phong phú cho hi sách. Đặc bit, sách v các lĩnh vc chính tr, khoa hc, lch s vn được độc gi các địa phương đặt mua nhiu. Thi gian này, các đơn v trường hc, t chc giáo dc cn mua sách cho công tác ging dy có th liên h vi Ban t chc đểđược kết ni vi các đơn v xut bn và hưởng các ưu đãi, chính sách min phí vn chuyn.
 
To đà cho xut bn phát trin kinh tế s
 
Ti Hi sách trc tuyến quc gia 2020, Ban t chc đãng dng nhiu công ngh tiên tiến trên thế gii để to thun tin cho các đối tượng tham gia. Đin hình là công ngh tương tác 4.0 trong ta đàm, giúp độc gi giao lưu, tương tác vi hàng chc nhà văn, ngh sĩ, lãnh đạo, doanh nhân v sách và văn hóa đọc.
 
Bên cnh đó, hi sách th nghim mô hình kết ni, h tr các đơn v xut bn và phát hành cung cp sách cho bn đọc bng vic tích hp nhiu kênh thanh toán, đưa trí tu nhân to vào quy trình qun lý vn đơn, ti ưu hóa chi phí vn hành. Tđó, sách được đến vi bn đọc nhanh chóng, ch t 1-3 ngày, k c vi nhng đơn sách t vùng sâu, vùng xa.
 
Hi sách trc tuyến quc gia cũng đưa đến bn đọc nhng tri nghim công ngh thú v, như công ngh tương tác hot cnh. Khi truy cp vào trang Book365.vn, các nhân vt hot hình ng nghĩnh như cô tiên xinh đẹp... s bay ra gii thiu vi độc gi nhng cun sách hay, thông báo v chương trình ta đàm, hướng dn bn đọc đăng ký tham gia các hot động ti hi sách.
 
Đối vi các đơn v xut bn và phát hành sách, Hi sách trc tuyến quc gia 2020 đã to du n ln khi ln đầu tiên có mt kênh gii thiu sách trc tuyến, chính thng, giúp h cung cp sách trc tiếp, ưu đãi đến độc gi.
 
Giám đốc, Tng Biên tp Nhà Xut bn Ph n Vit Nam Khúc Th Hoa Phượng cho biết, Hi sách trc tuyến quc gia vi sđầu tư công ngh tiên tiến, hin đại đã giúp các đơn v xut bn, phát hành hot động hiu qu, đưa sách đến vi bn đọc thun li, ngay c trong thi đim c nước thc hin cách ly xã hi để phòng, chng dch Covid-19. Điu này to điu kin cho các đơn v xut bn, phát hành cnh tranh được vi nhng nơi bán sách lu, sách gi; đồng thi kích thích và lan ta văn hóa đọc trong cng đồng.
 
Tuy ban đầu không đặt k vng vào doanh thu t Hi sách trc tuyến quc gia 2020, nhưng bà Phượng cho rng, đến thi đim gn kết thúc hi sách, Nhà Xut bn Ph n Vit Nam đãđạt doanh thu ngoài d kiến. Nhng cun sách v gia đình, tâm lý, k năng sng được bn đọc yêu thích, đặt mua. Tđó, nhà xut bn cũng định hướng vic đầu tư xut bn các mng sách trong thi gian ti.
 
Hi sách trc tuyến quc gia 2020 cũng là nơi để các đơn v xut bn hc tp kinh nghim, k năng vn hành, tiếp cn vi độc gi trên môi trường s, to đà cho tng đơn v và ngành xut bn phát trin kinh tế s trong thi gian ti.