Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25/04/2024

CUỘC HỌP CHO Ý KIẾN VỀ QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

19/01/2024 22:04 CH

 

19012024-duy1.jpg
 
Ảnh minh họa
Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cùng các chuyên gia, nhà khoa học...
 
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) do Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 gồm 10 chương, 74 điều. Trong đó, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Điều 33 của dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi).

Theo dự án Luật, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để hỗ trợ thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được hình thành từ các nguồn: Đóng góp theo tỷ lệ doanh thu dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông; Viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Các nguồn hợp pháp khác.
 
Cũng theo quy định tại dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; cơ chế đóng góp và sử dụng nguồn tài chính của Quỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về việc hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Quy chế quản lý tài chính quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn khẳng định, tại kỳ họp thứ 5, nhiều đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Để tiếp tục lấy ý kiến cho việc hoàn thiện dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng với Chính phủ tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học đối với Quỹ này. Theo đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn đề nghị các đại biểu, chuyên gia cho ý kiến về sự cần thiết, những tồn tại và giải pháp đối với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Mức trích nộp của doanh nghiệp vào Quỹ có phù hợp hay chưa, đối tượng thụ hưởng như thế nào cũng cần được lấy ý kiến.