Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25/04/2024

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, LÀM RÕ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

19/01/2024 22:01 CH

 

19012024-duy12.jpg
 
Ảnh minh họa
 
Sáng 18/7, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Thông tin  và Truyền thông tổ chức họp cho ý kiến về nội dung Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi).
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cùng các chuyên gia, nhà khoa học...

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) do Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 gồm 10 chương, 74 điều. Trong đó, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích được quy định tại Điều 33 của dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi).
 
Theo dự án Luật, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để hỗ trợ thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được hình thành từ các nguồn: Đóng góp theo tỷ lệ doanh thu dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông; Viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Các nguồn hợp pháp khác.
 
Cũng theo quy định tại dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; cơ chế đóng góp và sử dụng nguồn tài chính của quỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về việc hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Quy chế quản lý tài chính quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Tuy nhiên, cơ chế, kinh phí hoạt động và tính hiệu quả của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cũng cần tiếp tục được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng hơn.  

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn khẳng định, tại kỳ họp thứ 5, nhiều đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Để tiếp tục lấy ý kiến cho việc hoàn thiện dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng với Chính phủ tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học đối với Quỹ này. Theo đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn đề nghị các đại biểu, chuyên gia cho ý kiến về sự cần thiết, những tồn tại và giải pháp đối với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Mức trích nộp của doanh nghiệp vào Quỹ có phù hợp hay chưa, đối tượng thụ hưởng như thế nào cũng cần được lấy ý kiến.
 
Cần làm rõ những nhiệm vụ mà Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam chưa thực hiện được
 
Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung đóng góp ý kiến vào sự cần thiết, tính hiệu quả của việc duy trì Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; những nhiệm vụ, nội dung của Quỹ; trách nhiệm của các địa phương, Bộ ngành...

Đề cập về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Điều 33 của dự án Luật Viễn thông, (sửa đổi), đại biểu Tráng A Dương – Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khẳng định: Hiện nay, có 2 luồng ý kiến khác nhau đối với hoạt động của Quỹ. Luồng ý kiến thứ nhất đồng thuận với quan điểm vẫn duy trì hoạt động của Quỹ theo như Luật Viễn thông (sửa đổi) đề cập. Còn luồng ý kiến thứ 2 theo hướng không nên tiếp tục duy trì Quỹ này.
 
Đại biểu Tráng A Dương đồng thuận với quan điểm thứ nhất là tiếp tục duy trì Quỹ. Vì Quỹ phục vụ rất hiệu quả cho việc phát triển dịch vụ viễn thông tại các vùng miền khó khăn. Tuy nhiên, đại biểu Tráng A Dương cho rằng, để hoạt động của Quỹ đạt hiệu quả, cần có đánh giá về 8 nhiệm vụ, nội dung mà Quỹ chưa thực hiện được là do nguyên nhân nào, đặc biệt là kinh phí của Quỹ để phát triển dịch vụ viễn thông, hạ tầng viễn thông ở vùng sâu, vùng xa. Nếu tiếp tục duy trì Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích thì nội dung nào cần ưu tiên triển khai trước.

Đưa ra quan điểm về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, đại biểu Điểu Huỳnh Sang- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước nhấn mạnh: Hiện nay, Việt Nam cần rất nhiều kinh phí để thực hiện cho công cuộc chuyển đổi số, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và phổ cập dịch vụ viễn thông ở vùng kinh tế xã hội khó khăn.
 
Do đó, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Ban soạn thảo dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) cần làm rõ hơn khi đổi tên Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thành Quỹ Viễn thông phổ cập, phạm vi, đối tượng áp dụng Quỹ. Các chính sách có sự kiến nghị, đề xuất như thế nào. Vai trò trách nhiệm của địa phương, các cơ quan chuyên ngành khi phổ cập Quỹ. Ngoài ra, theo Điểu Huỳnh Sang, hoạt động của Quỹ cần phù hợp với khoản 19, điều 4 của Luật Ngân sách Nhà nước.
 

Đứng ở góc độ chuyên gia, ông Nghiêm Xuân Bạch khẳng định sự cần thiết của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đối với việc phát triển dịch vụ viễn thông ở những vùng miền khó khăn cũng như góp phần giúp cho địa phương, doanh nghiệp linh hoạt hơn trong các hoạt động đầu tư về hạ tầng, các dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, chuyên gia Nghiêm Xuân Bạch cho rằng, Bộ Thông tin và Truyền thông cần làm rõ hơn về hoạt động của Quỹ hiệu quả đến nay ra sao, thời gian duy trì Quỹ đến khi nào.
 
Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu còn cho ý kiến vào các nội dung: Quy định mức thu, lộ trình đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ như thế nào, cơ chế quản lý điều hành Quỹ...

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long khẳng định, trong thời gian qua, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đã góp phần đáng kể vào phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông tại các vùng miền khó khăn của cả nước. Tuy nhiên, phương thức hoạt động, tính hiệu quả của Quỹ trong thời gian tới như thế nào vẫn cần được lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).
 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Tất cả những ý kiến sẽ tiếp tục được Ban soạn thảo dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xem xét kỹ lưỡng trong quá trình hoàn thiện dự án Luật.