Nhiều giải pháp chuyển đổi số được vinh danh Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam

6/28/2023 10:37:00 AM

 

Các giải pháp, sản phẩm ứng dụng những công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,... đang góp phần vào việc thay đổi bộ mặt nền kinh tế số Việt Nam.