Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25/04/2024

Bưu điện tỉnh Bắc Giang: Bước tiến nhờ nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ

19/02/2024 11:06 SA
20240219-A-4.jpg
 
 
Bưu điện tỉnh Bắc Giang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ khách hàng
 
Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc Giang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ khách hàng.
 
Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh với mục tiêu “Đổi mới toàn diện và triệt để”, lấy năng suất lao động và tiền lương làm căn cứ để xây dựng các mục tiêu kế hoạch, giải pháp điều hành. Chú trọng khai thác các dịch vụ mới, thực hiện quản lý, phân công giao việc theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ, ưu tiên đào tạo đội ngũ lao động trẻ có năng lực; cắt giảm các bộ phận gián tiếp, các khâu trung gian. Tập trung phát triển trên cả ba mảng dịch vụ: Bưu chính chuyển phát; Tài chính bưu chính; Phân phối tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm dịch vụ; nâng cao năng lực kinh doanh tại Điểm bưu điện văn hóa xã. 
 
Xây dựng chương trình hành động cụ thể hàng tuần, tháng, quý, công tác điều hành xuyên suốt từ tỉnh đến huyện đến xã, đến từng Bưu cục, người lao động, đặc biệt là lực lượng bán hàng. Phát động các đợt thi đua: Chiến dịch “150 ngày về đích”; chiến dịch “3 KHÔNG”, thông điệp “Làm đúng ngay từ đầu” đến 100% CBCNV, người lao động. Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo VietnamPost” đã thu hút hàng trăm tác giả, nhóm tác giả nghiên cứu với 71 sáng kiến đã được xét duyệt, công nhận và khen thưởng cấp Bưu điện tỉnh, trong đó có 4 sáng kiến được đề nghị cấp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xét, khen thưởng. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã giúp đơn vị cải thiện được chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian toàn trình của sản phẩm bưu chính, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 
20240219-A-5.jpg
 
Quán triệt mục tiêu “Làm đúng ngay từ đầu”,
năm 2024, Bưu điện tỉnh Bắc Giang quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao 
 
Theo bà Nguyễn Thị Giang, Giám đốc Bưu điện tỉnh, với sự đoàn kết, quyết tâm cao đơn vị đã hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả kinh doanh cụ thể trên 3 nhóm dịch vụ chủ yếu: Dịch vụ Bưu chính chuyển phát đạt 137,5 tỷ đồng; Dịch vụ Tài chính bưu chính đạt 93,3 tỷ đồng, là đơn vị đứng đầu toàn quốc về chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm và tốc độ tăng trưởng; Dịch vụ Phân phối truyền thông đạt 19,9 tỷ đồng. Sau nhiều năm nỗ lực vượt khó, năm 2023 doanh thu tăng 22,8% so với năm 2022; chênh lệch thu chi tăng 340% so với năm 2022; năng suất lao tăng 12,2% so với năm 2022;. nộp ngân sách nhà nước 12,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2022; đảm bảo thu nhập, các chế độ chính sách đối với người lao động.
 
Bước sang năm 2024, Bưu điện tỉnh quán triệt mục tiêu “Làm đúng ngay từ đầu”. Lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh việc này sẽ giúp đơn vị tiết kiệm chi phí, giảm các khâu đôn đốc, hỗ trợ, giám sát, giảm giá thành và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.
 
(Theo vnpost.vn)