Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/01/2022

VNPT phối hợp xây dựng Trung tâm điều hành giám sát thông minh IOC tỉnh Trà Vinh

09/09/2020 14:58 CH

Trung tâm điều hành giám sát IOC tỉnh Trà Vinh được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho lãnh đạo chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn. Hệ thống có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống; các chỉ tiêu đánh giá về tình hình kinh tế – xã hội; tình hình chất lượng dịch vụ; tình hình giải quyết dịch vụ hành chính công… nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và nâng cao hoạt động các cơ quan nhà nước, thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Trà Vinh phát triển theo xu thế của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành giám sát IOC, UBND tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với VNPT trên địa bàn hoàn thành lắp đặt hệ thống hiển thị màn hình, hệ thống phụ trợ và công nghệ thông tin; thu thập, cập nhật số liệu kết nối dữ liệu từ các phần mềm riêng lẻ vào hệ thống phần mềm lõi vận hành IOC; thiết kế các bảng hiển thị giúp lãnh đạo tỉnh dễ dàng theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định trong chỉ đạo, điều hành.

Việc phối hợp với Tập đoàn VNPT để đầu tư xây dựng một Trung tâm điều hành giám sát thông minh đã được chính quyền tỉnh Trà Vinh hết sức chú trọng, coi việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động chỉ đạo, điều hành là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy cải cách hành chính cũng như cải thiện môi trường đầu tư của địa phương.

Được biết, trung tuần tháng 6/2020 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành một Quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố”. Và đầu tháng 7/2020, tại cuộc họp về tình hình triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo, Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đã đề nghị cần phải có sự quyết tâm cao trong việc cải thiện rõ nét chỉ số PCI - với nhiều hành động tiết thực, trong đó cần thực hiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công vụ.