Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 01/12/2020

Giải pháp

Phú Thọ thay đổi vượt bậc sau 5 năm hợp tác với Tập đoàn VNPT

Phú Thọ thay đổi vượt bậc sau 5 năm hợp tác với Tập đoàn VNPT

(09/09/2020)

Theo ý kiến chung của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Tập đoàn VNPT, giai đoạn hợp tác về Viễn Thông – CNTT giữa hai bên trong 05 năm qua (2015 - 2020) là sự hợp tác toàn diện, chặt chẽ và góp phần làm thay đổi cả về chất và lượng hạ tầng công nghệ nơi miền Trung du này, đặc biệt là những thay đổi vượt bậc trong mảng chính phủ điện tử. Đây chính là nền tảng để VNPT và UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến tới một giai đoạn hợp tác mới (2020-2025).