Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 26/01/2022

VNPT được chọn xây dựng và triển khai nền tảng Cửa khẩu số Lạng Sơn

06/12/2021 15:58 CH
20211206-A-7.png
Tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025 giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn VNPT. VNPT tại Lạng Sơn được Sở TT&TT giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Mục tiêu là nhằm quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu dựa trên công nghệ số, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn.Nền tảng cửa khẩu số sẽ tự động hóa quy trình, giảm thời gian cho doanh nghiệp thông quan, giúp tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu.
 
Cùng với đó, nền tảng cửa khẩu số đi vào hoạt động cũng sẽ thay đổi quy trình để tăng cường khả năng tự động hóa, giảm thiểu tác động của con người trong các hoạt động tại cửa khẩu, ứng dụng công nghệ số hiện đại vào quản lý, sử dụng một nền tảng số duy nhất có độ ổn định cao. Đồng thời, đảm bảo an toàn thông tin, cung cấp dịch vụ số tốt nhất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dựa trên nền tảng cửa khẩu số. Đặc biệt sẽ ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 từ đội ngũ lái xe đường dài đến từ các vùng có dịch.
 
Hiện nay VNPT Lạng Sơn đang khẩn trương tiến hành tập huấn cho các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu để vận hành và khai thác nền tảng cửa khẩu số, dự kiến nền tảng Cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn sẽ chính thực được vận hành vào cuối năm 2021. Sau khi tỉnh Lạng Sơn hoàn thành giai đoạn thí điểm chuyển đổi số các cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, mô hình nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn có thể được xem xét để nhân rộng áp dụng với cửa khẩu ở các địa phương khác trong cả nước.