Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/01/2021

Phát hành bộ tem giới thiệu nhiều bảo vật quốc gia Óc Eo

21/08/2020 08:03 SA
20200821-Nam-2.png
Nền văn hóa Óc Eo, thuộc vương quốc cổ Phù Nam được phát hiện đầu tiên qua các di chỉ ở núi Ba Thê nay thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vào năm 1944. Các cuộc khảo cứu của các nhà khoa học đã làm sáng tỏ một nền văn hóa rực rỡ với hệ thống những di tích dày đặc với qui mô rộng lớn cùng với tổ hợp hiện vật nhiều về số lượng, đa dạng về chủng loại, cao cấp về trình độ kỹ thuật, về thẩm mỹ, về nghệ thuật, vừa có tính giao lưu với các trung tâm văn hóa lớn thời bấy giờ.
 
Các hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử quý giá như một bằng chứng về một nền văn hóa phát triển thịnh vượng trong Lịch sử Việt Nam (Lịch sử cổ đại ở Đông Nam Á).
 
Bộ tem được phát hành nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, bên cạnh đó khẳng định chủ quyền lãnh thổ nước ta qua nhiều thế kỷ.
 
Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế theo phong cách đồ họa với các hiện vật trên nền mầu nâu đậm, làm tôn thêm vẻ đẹp huyền bì của các mẫu vật của nền Văn hóa Óc Eo.
 
Bộ tem gồm 03 mẫu tem và 01 blốc có lần lượt các giá mặt 4000đ, 6000đ, 8000đ và 19.000đ, được thiết kế tràn lề, có khuôn khổ tem 24x49,5 (mm), blốc 80x100 (mm).
 
Mẫu tem thứ nhất thể hiện TƯỢNG AVALOKITESVARA hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh được công nhận đợt 2 theo Quyết định số 2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Mẫu tem thứ hai là TƯỢNG PHẬT BÌNH HÒA, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh) được công nhận đợt 2 theo Quyết định số 2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Mẫu tem thứ ba là TƯỢNG THẦN BRAHMA GIỒNG XOÀI, niên đại Thế kỷ VI - VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang được công nhận đợt 7 theo quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 20/8/2020 đến ngày 30/6/2022.