Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26/05/2022

Nhà báo, phóng viên phải xuất trình thẻ nhà báo, giấy giới thiệu hợp lệ khi tác nghiệp

16/07/2020 14:54 CH
20200716-Nam-9.jpg
Nhà báo, phóng viên phải hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Ảnh: anninhthudo).
 
Theo đó, thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 4-6-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, hầu hết các cơ quan chủ quản báo chỉ là các tổ chức ở Trung ương đã chủ động tích cực xây dựng phương án sắp xếp, chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, tiến hành các thủ tục hoàn thành sắp xếp, quy hoạch cơ quan báo chí trực thuộc.
 
Cụ thể, để bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, phương án và lộ trình quy hoạch theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Luật Báo chí, Bộ TT-TT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quan có cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp, quy hoạch khẩn trương gửi hồ sơ về Bộ TT-TT để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.
Đặc biệt, thời gian qua, Bộ TT-TT nhận được nhiều phản ánh về tình trạng phóng viên được Tổng Biên tập hoặc người được giao quyền ký giấy giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để tác nghiệp, đăng tải tin bài về các vấn đề không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, trái với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí được quy định trong Luật Báo chí.
 
Trong đó, việc nhiều nhà báo, phóng viên tác nghiệp không đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đang công tác đã ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên hoạt động đúng pháp luật; gây bức xúc trong dư luận xã hội; ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Theo thông tin từ Bộ TT-TT, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT-TT tại địa chỉ https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co -quan-chi.html.
 
Do đó, Bộ TT-TT đề nghị các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xem xét, cân nhắc việc cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan báo chí, phóng viên, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, đảm bảo các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích.
 
Đồng thời, các cơ quan chủ quản báo chí nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích từ quá trình tác nghiệp của phóng viên đến nội dung tin, bài được đăng tải.
 
Cụ thể, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí, đề nghị các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh và cung cấp về đường dây nóng của Cục Báo chí (Số điện thoại: 0865282828; Email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn hoặc đường dây nóng của Sở TT-TT địa phương để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.