Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Tuyến cáp AAG được khôi phục hoàn toàn, AAE-1 lại gặp sự cố

04/06/2020 13:45 CH
20200604-Nam-7.jpg
Ảnh minh họa: Internet
 
Tuyến cáp AAG S1H xy ra s c vào ngày 14-5 dn ti mt hoàn toàn dung lượng đi quc tế (trong đó VNPT b mt 1140G/1140G) trên tuyến cáp quang bin AAG. Đến ngày 28-5, các đối tác quc tếđã thc hin sa tuyến cáp này.
 
Theo d kiến ban đầu, phân đon AAG vào Vit Nam sđược sa cha xong trước ngày 2-6. Tuy nhiên, trong quá trình sa cha, đối tác quc tế phát hin đim đứt mi nên thi hn hoàn thành vic sa cha đã lùi li.
 
Trong thi gian xy ra s c vi tuyến cáp AAG, Tp đoàn VNPT đãđiu chnh định tuyến và cân ti, ti ưu lưu lượng, do đó, cht lượng dch v cho khách hàng vn được bo đảm.
 
Đáng chúý, tuyến cáp AAG va được phc hi thì tuyến cáp quang bin quc tế AAE-1 (Asia Africa Europe 1) li được xác nhn gp s c vào 21h ngày 3-6 trên nhánh S1H hướng kết ni đi Hong Kong (Trung Quc). 
 
Nguyên nhân ca s cđang được xác định. Tuy nhiên, các nhà mng đã lên phương án định tuyến lưu lượng sang các hướng cáp bin vàđất lin khác để bo đảm cht lượng kết ni internet t Vit Nam đi quc tế cho người dùng.