Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 26/01/2022

Xuất bản

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh xuất bản trực tuyến

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh xuất bản trực tuyến

(20/03/2012)
Chiều ngày 12/1/2012, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tới dự có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.