Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/01/2022

Bưu chính

Dịch vụ bưu chính

Dịch vụ bưu chính "lai": Mục tiêu mới của Bưu chính Thụy Sĩ

(16/04/2012)
Bưu chính Thụy Sĩ là một trong những công ty bưu chính thành công nhất ở Châu Âu với nhiều chiến lược đa dạng. Jurg Bucher, GĐ điều hành (CEO) của Bưu chính Thụy Sĩ đã có một bài thảo luận về vị trí của Bưu chính Thụy Sĩ với vai trò là một doanh nghiệp công tự trị thuộc sở hữu của Liên bang Thụy Sĩ.