Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Lĩnh vực khác

Phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia: 8 lĩnh vực cần ưu tiên

Phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia: 8 lĩnh vực cần ưu tiên

(05/06/2020)

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu "kép"

(04/06/2020)

Ngày 3-6, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định s 749/QĐ-TTg phê duyt "Chương trình chuyn đổi s quc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(04/06/2020)

Ngày 3/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Sản phẩm công nghệ Việt đủ hữu hiệu để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Sản phẩm công nghệ Việt đủ hữu hiệu để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(02/06/2020)

Đây là khẳng định của một số doanh nghiệp (DN) công nghệ tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng Đề án "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" giai đoạn 2020-2025 được Bộ TT&TT tổ chức mới đây.

Nhiều dự án tăng cường kỹ năng số đang được triển khai tại Việt Nam

Nhiều dự án tăng cường kỹ năng số đang được triển khai tại Việt Nam

(01/06/2020)

Microsoft đang tích cực giúp người dùng Việt làm quen với các nền tảng học trực tuyến. Đơn vị này hiện cũng triển khai dự án hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho thị trường lao động trẻ tại Việt Nam.