Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/03/2023

Báo chí

Thủ tướng Chính phủ: Bố trí nhân sự, ngân sách làm công tác truyền thông chính sách

Thủ tướng Chính phủ: Bố trí nhân sự, ngân sách làm công tác truyền thông chính sách

(23/03/2023)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông. Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện công tác truyền thông chính sách.

Nhân văn, chính xác, khách quan là giá trị cốt lõi của báo chí

Nhân văn, chính xác, khách quan là giá trị cốt lõi của báo chí

(27/12/2022)
Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm, tính nhân văn, chính xác, khách quan là giá trị cốt lõi và là lý do tồn tại của báo chí. Một nền báo chí nhân văn sẽ có sức mạnh bảo vệ, phát huy giá trị tốt đẹp của xã hội.
Diễn đàn Tổng Biên tập 2022: Hứa hẹn những giải pháp đột phá, tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi số

Diễn đàn Tổng Biên tập 2022: Hứa hẹn những giải pháp đột phá, tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi số

(11/11/2022)

Các đại biểu sẽ cùng nhau đánh giá thực trạng chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí hiện nay, đồng thời đưa ra những sáng kiến và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của một tòa soạn trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng.
Chuyển đổi số báo chí là xu hướng tất yếu nhưng không có công thức chung

Chuyển đổi số báo chí là xu hướng tất yếu nhưng không có công thức chung

(21/10/2022)

Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, không phải là một bước đi. Quá trình này được thay đổi, điều chỉnh liên tục đòi hỏi tất cả các cơ quan đơn vị dù là báo chí hay tạp chí cần có chiến lược, có nhân lực, công nghệ để có những tác phẩm báo chí chất lượng phục vụ độc giả.

 
Nhận diện các dạng ''báo hóa'' và ''tư nhân hóa'' báo chí

Nhận diện các dạng ''báo hóa'' và ''tư nhân hóa'' báo chí

(01/08/2022)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT quyết định về việc ban hành tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.