Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

Báo chí

Sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ lĩnh vực báo chí

Sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ lĩnh vực báo chí

(19/02/2024)

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Hình thành mạng lưới truyền thông chính sách ngành TT&TT

Hình thành mạng lưới truyền thông chính sách ngành TT&TT

(29/12/2023)

Đây là mạng lưới truyền thông thống nhất, giúp kết nối các cơ quan, đơn vị của Bộ TT&TT, của ngành TT&TT với các cơ quan báo chí.

Cục Báo chí tổ chức khai giảng khóa đào tạo về nền tảng kỹ thuật cho kinh doanh số

Cục Báo chí tổ chức khai giảng khóa đào tạo về nền tảng kỹ thuật cho kinh doanh số

(30/10/2023)

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Công ty Google khai giảng khóa đào tạo Chuyển đổi số báo chí, chuyên đề "Nền tảng kỹ thuật cho kinh doanh số" cho các cơ quan báo chí.

Sở TT&TT Thanh Hoá phản ánh hiện tượng

Sở TT&TT Thanh Hoá phản ánh hiện tượng "báo hoá" của tạp chí về môi trường

(15/09/2023)

Sở TT&TT Thanh Hóa đã có văn bản gửi tới Bộ TT&TT về việc một số tạp chí khoa học và chuyên ngành cấp giấy giới thiệu cử phóng viên về tìm hiểu thông tin tại địa phương không đúng tôn chỉ, mục đích.

Bộ TT&TT sẽ công khai danh sách người phát ngôn của các bộ, ngành, địa phương

Bộ TT&TT sẽ công khai danh sách người phát ngôn của các bộ, ngành, địa phương

(09/08/2023)

Bộ TT&TT đã thống kê được 12.542 người phát ngôn từ cấp xã, phường, thị trấn cho đến cấp Trung ương. Cục Báo chí đã tổng hợp 1.040 đầu mối và cung cấp thông tin cho báo chí.